Obec Zádveřice-Raková

Úterý, 17. 09. 2019
A+ A A-

Víceúčelové hřiště Zádveřice

obec zadverice-rakova 00

 Ceník pro Víceúčelové hřiště (VÚH) Zádveřice

den  čas  sazba  sazba-rezervace
     kč/hod.  24 týdnů
Pondělí - pátek  8:00 - 14:00  50 Kč  50 Kč/hod
 14:00 -21:00 100 Kč  
     
sobota - neděle, st.svátky
 8:00 - 21:00 100 Kč  
 

Prohlídněte si aktuální stav a vyberte volné termíny Kalendář rezervací.

Rezervujte na tel: 702 523 818

 rezervaci je nutné povést 24 hodin PŘEDEM


 

Provozní řád víceúčelového hřiště v Zádveřicích

(dále jen VÚH)
Provozovatel: Obec Zádveřice-Raková,  Zádveřice 460

 

Článek 1 – Vstup na VÚH

 1. Používání VÚH je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí u správce. Před vstupem se návštěvník nahlásí správci kurtů. Vstupem do prostoru VÚH  je každý návštěvník  povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu.
 2. Rezervace VÚH je možno provést u správce kurtů tel:  702 523 818, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 3. Herní doba na VÚH je stanovena na 60 minut.

 

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a pořádek na všech místech a zařízení VÚH a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na VÚH je možný pouze za účelem sportovní činnosti.
 3. Vstup na VÚH je dovolen pouze ve sportovní obuvi (čisté), která nepoškozuje povrch hřiště.
 4. Provozovatel nezodpovídá za škody na odložených věcech v areálu VÚH a šaten. Předměty nalezené v areálu je návštěvník povinen předat správci, který o tom provede zápis do provozní knihy.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Dále jsou povinni hradit škody , které byly jejich vinou způsobeny , jak na majetku areálu nebo jiných návštěvníků.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu nebo přímo u provozovatele.
 7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit kurt podle instrukcí správce VÚH, neplatí pro instalovaná hrací zařízení ( volejbalové a tenisové stojany a sítě, branky)
 8. Nepovolená manipulace s herním zařízením na VÚH je  na vlastní nebezpečí

 

Článek 3 – Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem , který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým či jinak nevhodným chováním.
 3. Znečišťovat areál VÚH.
 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 5. Vjíždět do areálu na kolech a opírat ho o oplocení areálu.

 

Článek 4 – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bez nároku na vrácení vstupného bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů správce.

 

Tento provozní řád byl schválen na řádném zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2013
usnesení č. 271/Z23/13

V Zádveřicích dne : 1.6.2013     

Rezervace hřiště

 

Prohlídněte si aktuální stav a vyberte volné termíny Kalendář rezervací.

 

Rezervujte na tel: 702 523 818