Obec Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 24. 01. 2019

Záměr pronájmu části pozemku k.ú.Raková

 Vyvěšeno. 12.2.2018

Sejmuto: 1.3-2018