Obec Zádveřice-Raková

Úterý, 21. 05. 2019

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.-Vedení elektrické energie 2x100 kV Slavičín-Slušovice

Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách CENIA v informačním systému EIA HTTP://www.cenia.cz/eia., kód záměru ZLK 877

Nebo můžete nahlédnout do písemného vyhotovení uloženého na obci Zádveřice-Raková v pondělí a ve středu v pracovní době.