Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 26. 04. 2019
13-08-2018

Zákaz čerpání povrchové vody

Vážení občané, z důvodu velkého sucha vyhlašujeme zákaz čeprání povrchové vody z vodních toků  - vodní tok Raková, Lutoninka, atd.)

Vlivem nedostatku vody v potoce dochází k úhynu raků (zvláště chráněných duhů živočichů), kteří jsou chráněni dle zákona č. 114/1922 Sb., i

jiných živočichů vázaných na vodu.