Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 22. 09. 2019

Výpis - volba starosty a místostarosty obce

OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ

VÝPIS USNESENÍ

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zádveřice-Raková,

 konaného dne 5. 11. 2018, od 17:00 hodin v sále obecního domu Zádveřice

Usnesení č. 3d/Z1/2018 

Zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková volí starostou Ing. Radovana Karolu,

Výsledek hlasování:                  Pro 6                 Proti    1           Zdržel se    4

Usnesení č. 3d/Z1/2018 bylo schváleno

 

O druhém návrhu se již nehlasovalo, protože starosta byl zvolen

 

Usnesení č. 3e/Z1/2018 

Zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková volí místostarostou Ing.Tomáše Štefance,

Výsledek hlasování:                  Pro    7             Proti    0           Zdržel se    4

Usnesení č. 3e/Z1/2018   bylo schváleno.

 

 

                     Ing. Radovan Karola v.r.

                                                                                                      starosta