Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 26. 04. 2019
09-11-2018

Realizace chodníku - rakovská trasa

V termínu do 12.11. do 15.12 2018 bude probíhat pokládka kanalizace pro svod dešťové vody v úseku:

- směr na Rakovou (pravá strana) - od domu č.p. 320 po č.p. 443.

Protože bude docházet k překopání vjezdu k domům, prosíme obyvatele, aby na to pamatovali a

osobní auta nechávali mimo oblast vedení výkopu