Obec Zádveřice-Raková

Sobota, 23. 02. 2019
13-11-2018

Rušení telefonní budky na Rakové

Martin Blažek | O2 Czech Republic a.s.

v rámci akce "Optimalizace  2019" prověřujeme využití veřejných telefonních automatů.

Přístroj, který provozuje společnost O2 Czech Republic a.s. ve Vaší obci na adrese Zádveřice-Raková, Raková čp.88 , vykazuje dlouhodobě minimální provoz a dle aktuálního rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI., končí k 31.12.2018 povinnost provozovat tento veřejný telefonní automat jako univerzální službu.

Vzhledem k tomu, že jeho další provozování není ekonomicky opodstatněné, bude telefonní automat zrušen.

Rušení telefonního automatu bude probíhat během roku 2019 v několika etapách (demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny).

Pokud je přístroj umístěn v telefonní kabině a tato je současně připojena na síť veřejného osvětlení v obci, prosíme o zaslání kontaktu pro možnou koordinaci při odpojení kabiny od sítě V.O.

V případě zájmu o zachování provozu telefonního automatu ve Vaší obci, je možno uzavřít smlouvu o příspěvku na provoz VTA, který činí 1000,- Kč měsíčně bez DP

Pokud byste měli zájem o využití samotné telefonní kabiny (např. jako knihobudky), nabízíme odprodej telefonní kabiny, včetně základu a vedení za cenu 1000,- Kč bez DPH. Další informace poskytnu na vyžádání

Ve všech případech mě, prosím, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 15.12.2018.

Martin Blažek | O2 Czech Republic a.s.

Obchodně-technický specialista

Telefonní automaty a řízení dodavatelů

M +420 721863016