Obec Zádveřice-Raková

Pondělí, 16. 09. 2019
04-09-2019

Aktuální výkresy R49 - zelená varianta

Prezentace navržených situací z technicko-vyhledávací studie z roku 2017, které procházejí katastrálním územím Zádveřice.

Jsou navrženy dvě varianty

- červená

- zelená        

Tyto dvě varianty jsou prezentovány ze strany ŘSD a budou posuzovány ve studii EIA – posouzení vlivu na životní prostředí.