Obec Zádveřice-Raková

Úterý, 17. 09. 2019

Instituce

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Zádveřický kostel, který svým umístěním vytváří dominantu obce, patří Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické. Byl vystavěn v letech 1860 - 1869 na místě shořelé dřevěné modlitebny, kterou si místní evangelíci postavili krátce po založení sboru v roce 1782. Ke své víře se ovšem zádveřičtí přihlásili už v roce 1777 za falešného tolerančního patentu. Prvního kazatele - Matěje Bystrického - si pak povolali ze Slovenska. Od doby působení reformovaného kazatele Jana Šimona se sbor dosud hlásí k tradici helvetského vyznání. Misijní činností ze Zádveřic se po 1. světové válce osamostatnily sbory v Uherském Hradišti a ve Zlíně. K historickým zajímavostem patří unikátní záchrana dvou zvonů konfiskovaných v roce 1917, dnes památných a dosud sloužících. Sbor má dnes necelých 1300 členů, z nichž více než polovina žije v Zádveřicích, menší část v Rakové, Lípě, Želechovicích, Slušovicích, Klečůvce, Hvozdné a dalších blízkých vesnicích. Počtem členů je největším vesnickým sborem evangelické církve.
 

 


 

Hasičský sbor Zádveřice

Dobrovolný hasičský sbor Zádveřice. Činnost ve sboru zabere dost času, ale výsledky stojí za to. Věříme že vynaložené úsilí bude zárukou další úsěšné činnosti našeho sboru. Všem aktivním členům za jejich práci děkujeme.

 

Web: http://hasici.zadverice.cz

 


 

Mateřská škola a základní škola v Zádveřících

Mateřská škola v Zádveřících je jednotřídní MŠ s kapacitou 25 dětí. Dochází zde děti ve věku od 3 do 6 let.O děti se starají dvě pí. učitelky včetně řed. školy a čtyři správní zaměstnanci. Škola je velmi pěkná, moderně vybavená.Dětí mají ke hře dostatek hraček a didaktických pomůcek.Ty jsou dle finančních možností neustále doplňovány. Ke škole patří prostorná zahrada, dostatečně vzdálená od komunikací. Ta nabízí dětem celoroční vyžití.V letních měsících mají děti k dispozici dětský bazén, v zimě mají možnost sáňkování a bobování. Své pohybové dovednosti si zdokonalují cvičením na. průlezkách, jízdou na koloběžkách , trojkolkách a kolech.Rády využívají pískoviště a různé druhy houpaček. Hlavním úkolem a cílem MS je vytvářet pro děti prostor k rozvoji dětských zájmu a aktivit. Velkou pozornost věnujeme i správné výslovnosti. Ve třídě provádí pí učitelky logopedickou nápravu řeči. Do našeho výchovného programu je založená i ekologická výchova. Velmi často chodíme do lesa, kde se děti učí přírodu pozorovat, správně se v ní orientovat a chovat. Upevňují si tak od malička kladný vztah k přírodě živé i neživé ...

 

Web: http://skola.zadverice.cz

 


 

Místní knihovny Zádveřice a Raková 

V knihovně je možno použít počítač s internetem, který byl pořízen z dotace z Ministerstva kultury odbor, umění a knihoven. Půjčovací doba: Pondělí 13:30 – 17:30 hod. Knihovnice : Svatava Kučíková.

 

Knihovna Zádveřice: www.knihovnazadverice.wz.cz

Knihovna Raková: www.rakova.knihovna.info