Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 23. 08. 2019

Meteoradar Zlínského kraje

Zlínský kraj zpřístupnil na svých stránkách veřejnou verzi Meteoradaru. Tento radar byl pořízen v rámci projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“, který ve spolupráci se všemi obcemi s rozšířenou působností v regionu realizoval Zlínský kraj s podporou Regionálního operačního programu Střední Morava.Výstup si můžete prohlédnout zde: http://meteoradar.kr-zlinsky.cz/

Meteoradar má pokrytí do 200 km, pro veřejnou aplikaci však byla data nastavena „pouze“ na 140 km z důvodu snahy o co nejpřesnější místní zobrazování bouřek a jejich pohybu.


Meteoradar by měl fungovat i na „chytrých telefonech“.

 

 

Hledat v archivu