Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 23. 08. 2019

Archiv (394)

Archiv článků a dokumentů obecního webu. Rozděleno podle data vložení. Pro nalezení požadovaných informací je vpravo připravena funkce chytrého vyhledávání s omezením na archiv článků.

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění - zahájení…
neděle, 24 červen 2012 01:49
Pravidla pro prodej bytových a nebytových jednotek v obytných domech, rodinných domů a jejich podílů na nemovitostech v majetku obce Zádveřice-Raková
pátek, 06 duben 2012 01:42
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti, Josefa Holuba (012 EX 1903/08-94)
pátek, 06 duben 2012 01:39
Veřejné vyhlášky. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a Rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Studna a vodovod, kanalizace a ČOV, retenční…
pátek, 17 únor 2012 00:35

Hledat v archivu