Obec Zádveřice-Raková

Středa, 22. 05. 2019

Oznámení - pořádání akce

Pořadatelé kulturních, společenských, sportovních a veřejných akcí jsou povinni písemně ohlásit na formuláři Obecního úřadu nebo dopisem, pořádání akce nejméně 5 dnů před konáním akce, kde uvede všechny náležitosti – viz.str.1:

Ohlašovací povinnost se vztahuje i na všechny místní organizace.