Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 22. 09. 2019

Závazné vyhlášky (16)

středa, 03 říjen 2018 16:32
středa, 04 duben 2018 14:16
úterý, 19 prosinec 2017 07:41
Vyvěšeno: 6.12.2017
středa, 06 prosinec 2017 11:17
čtvrtek, 29 říjen 2015 11:37
čtvrtek, 29 říjen 2015 11:00
Obec Zádveřice-Raková vydává obecně závaznou vyhláško č. 1/2015 - Zabezpečení požární ochrany v obci. Vyhláška je platná po 15 dnech od vyhlášení Vyvěšeno: 27. 8. 2015 Sňato:       14.…
čtvrtek, 27 srpen 2015 14:07
Za provozovatele sběrného dvora je zodpovědná osoba: Radek Mikeska, tel.:   702 633 123                             , Luděk Mikeska, tel :   605 987 277
středa, 22 červenec 2015 15:13
Vyvěšeno: 18.12.2014 Bude sňato: 31.12.2014 Bylo sejmuto : 2.1.2015
čtvrtek, 18 prosinec 2014 09:16
Obec Zádveřice-Raková vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 - vymezení plakátovacích ploch Vyvěšeno :  1.4.2014 Sejmuto :   16.4.2014 Vyhláška je účinná od 17.4.2014
úterý, 01 duben 2014 00:00
Znění obecně závazné vzhlášky č. 01/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Vyvěšeno : 5.3.2014 Sejmuto :   20.3.2014
středa, 05 březen 2014 14:55
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku Vyvěšeno: 18.12.2013 Sejmuto:  3.01.2014 Nabyla účinnosti: 03.01.2014
středa, 18 prosinec 2013 00:00
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností
pátek, 27 září 2013 00:00
OBEC Zádveřice-Raková Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková se na svém zasedání…
pondělí, 05 listopad 2012 21:55
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice–Raková: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání.
úterý, 12 červenec 2011 12:09