Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 20. 09. 2019
27-08-2015

Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 - Zabezpečení požární ochrany v obci

Obec Zádveřice-Raková vydává obecně závaznou vyhláško č. 1/2015 - Zabezpečení požární ochrany v obci.

Vyhláška je platná po 15 dnech od vyhlášení

Vyvěšeno: 27. 8. 2015

Sňato:       14. 9. 2015