Obec Zádveřice-Raková

Pondělí, 25. 03. 2019
18-12-2013

Obecně závazná vyhláška 2/2013

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku

Vyvěšeno: 18.12.2013

Sejmuto:  3.01.2014

Nabyla účinnosti: 03.01.2014