Obec Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 22. 08. 2019
01-04-2014

Obecně závazná vyláška 2/2014

Obec Zádveřice-Raková vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 - vymezení plakátovacích ploch

Vyvěšeno :  1.4.2014

Sejmuto :   16.4.2014

Vyhláška je účinná od 17.4.2014