Obec Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 22. 08. 2019
05-11-2012

Vyhláška č. 1 /2012 - komunální odpad

OBEC Zádveřice-Raková Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 217/Z18/12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

 

(1) Obec Zádveřice-Raková touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen„poplatek").

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.


Více v přiloženém souboru...

Vyvěšeno: 5. 11. 2012
Sejmnuto: 21. 11. 2012