Obec Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 22. 08. 2019
12-07-2011

Oznámení o projednání návrhu zadání

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice–Raková: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání.

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice–Raková: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání. Předmětem řešení územního plánu je vymezení všech funkčních ploch na celém správním území obce Zádveřice - Raková, které má dvě katastrální území - k.ú. Zádveřice a k.ú. Raková.

Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 stavebního zákona a v návaznosti na § 47 odst. 2. stavebního zákona projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice - Raková.

   

Předmětem řešení územního plánu je vymezení všech funkčních ploch na celém správním území obce Zádveřice - Raková, které má dvě katastrální území - k.ú. Zádveřice a k.ú. Raková.

   

 Do návrh zadání je možno nahlédnout po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, ti. od 29.1.2010 do 1.3. 2010
1. na úřední desce obce Zádveřice - Raková
2. na úřední desce Městského úřadu Vizovice
3. na obecním úřadu Zádveřice - Raková
4. na Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu, Masarykovo náměstí 1007, dveře č. 261
5. na www.zadverice.cz
6. na www.vizovice.eu

   

 V uvedené lhůtě může každý uplatnit u pořizovatele nebo na obci své připomínky. Městský úřad Vizovice odbor stavebního úřadu

   

Ing. Ivana Valachova
 referent odboru stavebního úřadu: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání

 

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice–Raková: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání. Předmětem řešení územního plánu je vymezení všech funkčních ploch na celém správním území obce Zádveřice - Raková, které má dvě katastrální území - k.ú. Zádveřice a k.ú. Raková.

 

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice–Raková: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání. Předmětem řešení územního plánu je vymezení všech funkčních ploch na celém správním území obce Zádveřice - Raková, které má dvě katastrální území - k.ú. Zádveřice a k.ú. Raková.Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice–Raková: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání. Předmětem řešení územního plánu je vymezení všech funkčních ploch na celém správním území obce Zádveřice - Raková, které má dvě katastrální území - k.ú. Zádveřice a k.ú. Raková.

 

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zádveřice–Raková: 1. veřejná vyhláška-ÚP Zádveřice–Raková 2. Návrh zadání. Předmětem řešení územního plánu je vymezení všech funkčních ploch na celém správním území obce Zádveřice - Raková, které má dvě katastrální území - k.ú. Zádveřice a k.ú. Raková.