Obec Zádveřice-Raková

Sobota, 23. 06. 2018

Záměr prodej pozemku

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Zádveřice p.č. 1307

Vyvěšeno: 26.10.2017