Obec Zádveřice-Raková

Sobota, 23. 06. 2018
09-10-2017

Oznámení o místě a čase konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 20. a 21.10.2017

V pátek 20.10.2017 zahájení ve 14:00 hod a ukončení ve 22:00 hod

V sobotu 21.10.2017  zahájení v 8:00 hod a ukončení ve 14:00 hod.

Volební okrsek 1 : Zádveřice - učebna v ZŠ Zádveřice

Volební okrsek 2 : Raková - budova hasičské zbrojnice