Obec Zádveřice-Raková

Pondělí, 16. 09. 2019
17-04-2018

Upozornění odboru Životního prostředí MěÚ Vizovice

Vážení občané, v současné době,  po dlouhé zimě, vykvetlo a bude kvést v přírodě spousta jarních květin, které jsou v mnoha případech zařazeny do seznamu rostlin zvláště chráněných ( dle prováděcí vyhlášky č.  395/1992 Sb., k zákonu 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jsou v červeném seznamu). Ten kdo zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených, kriticky nebo silně ohrožených rostlin buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí může být pokutován ve výši až do 100 000 Kč. Proto důrazně  žádáme občany aby se vyvarovali trhání a ničení těchto rostlin.  Odbor ŽP Mě Ú Vizovice