Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 22. 09. 2019

D49 (R49) úsek Zádveřice-Raková (8)

Informace o plánování, posuzování a povolování stavby rychlostní silnice D49 (dříve R49) v úseku Zádveřice-Raková.

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKAK POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ(vydaného pod č.j.: 69327/ENV/11 dne 21. listopadu 2011(dále jen „stanovisko EIA“))
čtvrtek, 22 červen 2017 09:26
Vyjádření obce k posudku na dokumentaci EIA záměru "Rychlostní silnice R49, Lípa - státní hranice ČR/SR, stavby 4903 - 4905" na veřejném projednání konaném dne 27.6.2013 v kulturním sále Víceúčelového…
čtvrtek, 27 červen 2013 13:38
Vážení občané,   ve čtvrtek dne 27.6.2013 se od 14:00 v Penzionu a kulturním domě v Zádvežicích bude konat veřejné projednání posudku a dokumentace EIA záměru rychlostní silnice R49 v…
neděle, 16 červen 2013 17:18
Dne 27. 5. 2013 MŽP zveřejnilo posudek EIA záměru R49 Lípa – státní hranice. Zpracovatelem posudku je RNDr. Tomáš Bajer, Csc. a závěrem posudku je návrh na vydání souhlasného stanoviska.…
pátek, 31 květen 2013 18:48
Varianta hnědá (Zádveřice 1) – je v přepracované dokumentaci EIA (2012) hodnocena jako nejlepší, toto hodnocení je ale poznamenáno nesprávným součtem bodů v tabulce na str. 328-329. Při správném součtu…
středa, 01 květen 2013 22:12
Územní plánování Koridor Rychlostní silnice R49 je vymezen v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (což je vlastně krajský územní plán) i v územním plánu obce Zádveřice-Raková. Do správního území obce…
čtvrtek, 28 březen 2013 21:22
Dne 13. 12. 2006, schválilo Zastupitelstvo obce ještě podle dřívějšího stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.) Nařízení obce č. 2/2006, o stavební uzávěře. Jeho účelem je ochrana krajinného rázu. Uzávěra ve…
pátek, 08 březen 2013 10:35
Vyhodnocení informace z Ministerstva životního prostředí ohledně R49
úterý, 05 březen 2013 10:31