Obec Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 22. 08. 2019

Rychlostní silnice R49 vyjádření

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") - zveřejnění a rozeslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

 

Vyjádření dokumentaci vlivů záměru „Rychlostní silnice R49, Lípa - státní hranice ČR/SR, stavby 4903 - 4905" na životní prostředí....

Hledat v archivu