Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 22. 09. 2019

Konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Zádveřice-Raková

Starosta obce Zádveřice-Raková ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

konkurs

na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřská škola Zádveřice-Raková, okres Zlín, příspěvková organizace

                                                                  

Požadavky v příloha

Vyvěšeno: 26. 2. 2016

Sňato:    1.4.2016

Hledat v archivu