Obec Zádveřice-Raková

Středa, 17. 07. 2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Budování cyklostezek na území mikroregionu Vizovicko – obec Zádveřice

vyvěšeno : 10.5.2016 sejmuto : 26.5.2016

Hledat v archivu