Obec Zádveřice-Raková

Úterý, 17. 09. 2019

Archiv úřední desky (335)

Dokumenty sejmuty z úřední desky obce Zádveřice-Raková. I nadále jsou plně funkční k nahlédnutí

pro Jeanette Václavíková, nar. 1969... viz přiložené soubory...
pátek, 20 duben 2007 12:36
seznamu veřejně nabízených pozemků převážně pro samostatně hospodařící rolníky, společníky obchodních společností, členy družstev a vlastníky zemědělské půdy Konkrétní rozpis nabízených pozemků v přesném znění : VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKÙ URČENÝCH K PRODEJI PODLE § 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb.,…
pondělí, 02 duben 2007 10:30
čtvrtek, 01 březen 2007 12:44
Závěry zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí Rychlostní silnice R49  stavba 4902.2 Fryšták -Lípa,  stavba 4903 Lípa -Pozděchov , zahájení projednání návrhu zadání změny č.9 územního plánu obce Zádveřice -Raková. …
sobota, 24 únor 2007 01:08
Veřejné projednání návrhu zadání změny č. 9 územněplánovací dokumentace obce Zádveřice – Raková se uskuteční na Obecním úřaděv Zádveřicích v pondělí dne 15.ledna .2007 v 15,00 hod. Vyvěšeno dne :…
pátek, 02 únor 2007 17:53

Hledat v archivu