Obec Zádveřice-Raková

Pondělí, 25. 03. 2019

Archiv úřední desky (332)

Dokumenty sejmuty z úřední desky obce Zádveřice-Raková. I nadále jsou plně funkční k nahlédnutí

Závěry zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí Rychlostní silnice R49  stavba 4902.2 Fryšták -Lípa,  stavba 4903 Lípa -Pozděchov , zahájení projednání návrhu zadání změny č.9 územního plánu obce Zádveřice -Raková. …
sobota, 24 únor 2007 01:08
Veřejné projednání návrhu zadání změny č. 9 územněplánovací dokumentace obce Zádveřice – Raková se uskuteční na Obecním úřaděv Zádveřicích v pondělí dne 15.ledna .2007 v 15,00 hod. Vyvěšeno dne :…
pátek, 02 únor 2007 17:53

Hledat v archivu