Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 20. 07. 2018

Záměr odkupu pozemků v k.ú. Zádveřice

Vyvěšeno: 10.7.2017

Sejmuto: 31.8.2017