Obec Zádveřice-Raková

Úterý, 19. 06. 2018

Záměr prodeje pozemků v k.ú.Raková

p.č. 383/5 a 383/7, 383/8, 383/9  v k.ú. Raková

 

Vyvěšeno: 4.9.2017

sejmuto: 29.9.2017