Obec Zádveřice-Raková

Úterý, 19. 06. 2018
09-09-2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 Vyvěšeno: 9.9.2017

Sejmuto: 23.10.2017

,