Obec Zádveřice-Raková

Pondělí, 16. 09. 2019

Záměr pronájmu části pozemku k.ú.Raková

 Vyvěšeno. 12.2.2018

Sejmuto: 1.3-2018