Obec Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 22. 08. 2019

Odpověď zákon 106/1996 Sb.

Dne 29.11.2019byla doručena žádost dle zákona 106/1999 Sb.,

Odpověď byla odeslána datovou schránkou dne 29.11.2018

vyvěšeno 29.11.2018