Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 16. 06. 2019

Záměr prodej pozemku p.č. 1994/2 v k.ú. Zádveřice

vyvěšeno 20.5.2019