Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 16. 06. 2019

Záměr pronájem části pozemku p.č. 990/1 v k.ú. Zádveřice

Vyvěšeno 20.5.2019