Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 23. 08. 2019

Záměr prodeje pozemků p.č. 279/12, 279/13 v k.ú. Raková

Vyvěšeno : 27.5.2019