Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 16. 06. 2019

Záměr prodeje pozemků p.č. 279/12, 279/13 v k.ú. Raková

Vyvěšeno : 27.5.2019