Obec Zádveřice-Raková

Neděle, 20. 01. 2019

Veřejná zasedání (171)

Rozpis řádných veřejných zasedání zastupitelstva obce.

OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zádveřice-Raková konaného dne 21.2.2007 v 17.00 hod. na obecním úřadě   U s n e s e n í             Zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková 27/Z5/07                 schvaluje rozpočtové provizorium na březen 2007…
středa, 21 únor 2007 22:26