Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 20. 09. 2019
02-10-2018

INFORMACE PRO VOLIČE

Oznamujeme občanům, že ve dnech  5. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí

 

Ve volebním okrsku 1 Zádveřice je volební místnost v budově Základní školy Zádveřice, učebna 1.třídy

Ve volebním okrsku 2 Raková je volební místnosti v budově hasičské zbrojnice SDH Raková.

Volby budou probíhat :

v pátek 5.10. od 14 do 22 hodin

v sobotu  6.10.  od 8 do do 14 hodin.

Každý volič musí předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Cizinci, kteří se zaregistrovali do zvláštního seznamu voličů prostřednictvím obecního úřadu Zádveřice, předloží povolení k trvalému pobytu

Voliči, kteří z vážných zdravotních důvodů nemohou přijít do volební místnosti, mohou požádat členy okrskové volební komise, aby za nimi přišli domů s přenosnou schránkou. Svůj požadavek můžete nahlásit předem na obecní úřad v Zádveřicích (tel. 577 453 115,  725 121 161).

Upozorňujeme občany, že obec Zádveřice-Raková má OBOUSTRANNÝ HLASOVACÍ LÍSTEK.