Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 20. 09. 2019
10-04-2019

Volby EP - voliči jiných členských států EU

Chtějí-li občané jiných členských státu EU na území ČR rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí ve lhůtě do 14.dubna 2019 do 16:00 hodin požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu

 ( www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.)

volby do Evropského Parlamentu

upozorňujeme, že v neděli 14. 04. 2019  v 16:00 hodin

končí lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů občanů členských států EU.

kontakt na osobu, která se v případě zájmu občana EU dostaví na náš obecní úřad za účelem provedení zápisu :  Marie Michalíková tel. 725 121 161